Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,90 zł

Zmiana[PLN]

1,11%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 1,11%
mWIG40 -1,96%
WIG-MEDIA -1,54%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

Polityka działań społeczno-sponsoringowych w Grupie Agora

Grupa Agora działa na polskim rynku medialnym od ponad 30 lat. Nasze przedsięwzięcia to komplementarne biznesy medialne, które łączy marka Agory oraz poszanowanie wspólnych wartości. Chcemy zapewnić Grupie rozwój i sukces ekonomiczny - w tym celu wykorzystujemy nasz potencjał do realizacji strategii i bierzemy aktywny udział w życiu lokalnych społeczności, których jesteśmy częścią.

Jednym z istotnych elementów, które przyczyniają się do rozwoju Agory, są działania społeczne – charytatywne edukacyjne, obywatelskie, a także sponsoringowe. Większość projektów realizowana jest na poziomie poszczególnych mediów wchodzących w skład Grupy i wspiera cele związane z rozpoznawalnością marek Agory oraz budowaniem jej pozytywnego wizerunku. Działania te mają zarówno charakter ogólnopolski, jak i lokalny, dedykowany potrzebom mieszkańców poszczególnych regionów Polski. Dodatkowo, media i przedsięwzięcia Agory – m.in. „Gazeta Wyborcza” i portale internetowe, stacje radiowe, kina grupy Helios oraz AMS – realizują szereg projektów prospołecznych, patronują wielu inicjatywom i włączają się w kampanie realizowane przez inne podmioty. Wszystkie te działania koncentrują się wokół najważniejszych zagadnień społecznych –  są nimi:

 • edukacja, rozwój indywidualny i społeczny;
 • kształtowanie postaw obywatelskich i dbałość o prawa człowieka;
 • promocja kultury i powszechnego dostępu do niej;
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia;
 • troska o środowisko naturalne;
 • troska o innych wyrażająca się w akcjach charytatywnych i pomocowych.

Większość projektów społecznych realizowanych przez media i przedsięwzięcia Agory to działania własne. Część prowadzona jest z podmiotami zewnętrznymi na zasadzie wzajemnej wymiany świadczeń, patronatów czy partnerstw.

Działania stricte sponsoringowe to niewielka część realizowanych przez Grupę projektów. Za działania sponsoringowe uznajemy takie, które zmierzają do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany.

Współpraca z podmiotem sponsorowanym opiera się każdorazowo na umowie lub zamówieniu sponsoringowym, których zapisy szczegółowo precyzują zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz wszystkie prawa i obowiązki stron. Decyzje o zaangażowaniu w poszczególne inicjatywy podejmują szefowie określonych obszarów biznesowych Grupy Agora w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd roczny plan marketingowy obejmujący koszty działalności sponsoringowej. W przypadku inicjatyw, których koszty nie zostały ujęte w planie rocznym danego medium, osoba inicjująca taki projekt może wystąpić o zgodę na jego realizację.

Nadrzędnym celem naszych działań sponsoringowych jest kreowanie pozytywnego wizerunku marek, pozycjonowanie i prezentowanie logo Agory lub innych znaków towarowych, zwiększanie prestiżu oraz wartości marek należących do Grupy Agora.

Przykłady działań podejmowanych przez media Grupy Agora w poszczególnych obszarach:

 • Edukację, rozwój indywidualny i społeczny Agora wspiera m.in. w ramach projektu „Jutronauci”, który powstał dzięki współpracy „Gazety Wyborczej” i Sebastiana Kulczyka w 2017 r, aby promować i wspierać przedsięwzięcia na rzecz rozwoju nowych technologii
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i dbałość o prawa człowieka wspiera m.in. Radio TOK FM realizując cykle „Usłysz swojego posła” i „Usłysz swoje miasto”, a także „Gazeta Wyborcza” w ramach plebiscytu i akcji „Supermiasta”;
 • O kulturalnych projektach pamięta np. AMS – w corocznym konkursie Galerii Plakatu AMS, czy sieć kin Helios realizująca projekt Kultura Dostępna. Kultura to bezcenne dobro społeczne oraz część procesu edukacji, która odgrywa istotną rolę w formowaniu tożsamości indywidualnej i narodowej.
 • W ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia realizowane są m.in. kolejne odsłony akcji Polska Biega i Polska na Rowery, a kwestie integracyjne podejmuje np. AMS realizujący program na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Wcześniej ogromnymi i skutecznymi projektami Agory były np. „Rodzić po ludzku”, „Leczyć po ludzku„ i „Polacy, odwagi!”.
 • O środowisku naturalnym pamiętają m.in. „Gazeta Wyborcza” i Gazeta.pl w cyklach ekologicznych i akcjach specjalnych, jak np. „Wyborcza na zielono” czy „Piątki dla klimatu”, a także AMS  m.in. wprowadzając nośniki OOH przyjazne środowisku czy pierwszego w Polsce systemu zielonych dachów na wiatach przystankowych.
 • Do włączenia się w działania charytatywne i pomocowe zachęcają wszystkie media Agory - w ostatnim czasie bardzo zaangażowane były zwłaszcza Wydawnictwo Agora i Fundacja Agory , które zainicjowały literacką akcję charytatywną „Nadzieja”, w ramach której powstała książka o tym samym tytule, a cały dochód z jej sprzedaży - 1 mln 570 tys. złotych pomógł wesprzeć aż 58 ośrodków pomocy społecznej i hospicjów.

Działania społeczno-sponsoringowe Grupy Agora są wyrazem jej społecznej odpowiedzialności oraz troski o losy regionów, w których funkcjonuje Grupa jako miejsc, w których warto mieszkać, pracować i realizować plany. Działania te mają też na celu budowanie pozytywnego wizerunku Grupy i jej marek jako podmiotów przyjaznych ludziom oraz zaangażowanych w życie społeczności. Dzięki kolejnym projektom z tego obszaru marki Grupy Agora mogą się promować i zabiegać o uwagę interesariuszy istotnych dla Grupy, informować ich o szerokim zakresie przedsięwzięć i inicjatyw przez nią realizowanych. Grupa Agory chce w ten sposób pozyskać uznanie i sympatię opinii publicznej, zwłaszcza dla roli jaką odgrywa w życiu społecznym.

Dodatkowo projekty społeczno-sponsoringowe wspierają działania promocyjne i handlowe Grupy.

Zarząd Spółki jest przekonany, że wszystkie formy zaangażowania mediów i marek Grupy Agora w poszczególne inicjatywy społeczne i sponsoringowe mają istotne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego określonych regionów czy grup społecznych.

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.