Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,84 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

24 maja 2024 / 07:24

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA W 1. KWARTALE 2024 R.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA  W 1. KWARTALE 2024 R.

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa Agora osiągnęła rekordowe przychody. Niemal 386 mln zł wpływów oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 30,5%, z czego ponad 100 mln zł pochodzi z kanałów cyfrowych i internetowych. Wyraźnie wyższe przychody wykazały segmenty Film i Książka oraz Radio. Zysk spółki na poziomie EBITDA powiększył się o niemal 53% do 54,6 mln zł, zaś wynik operacyjny EBIT wyniósł 10,5 mln.

– To był dobry kwartał dla biznesów Grupy Agora. Kina Helios miały wysoką frekwencję i wypracowały rekordowe przychody, NEXT FILM wprowadził do kin najpopularniejsze filmy w Polsce, AMS osiągnął 72% dynamikę wzrostu przychodów realizowanych na nośnikach cyfrowych, a Grupa Eurozet jako jedyna na krajowym rynku radiowym systematycznie odnotowuje wzrosty słuchalności. Na rynku reklamy utrzymuje się dobra koniunktura, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach za pierwszy kwartał, a jednocześnie pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość – komentuje Bartosz Hojka, prezes Agory. – Jeśli tempo wzrostów w reklamie utrzyma się, to realne jest podniesienie naszych prognoz dla rynku na kolejne kwartały tego roku – dodaje.

W pierwszym kwartale 2024 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 385,9 mln zł, co oznacza wzrost o 30,5% w stosunku do wyników odnotowanych przed rokiem. W omawianym okresie wzrosły wszystkie kategorie przychodów Grupy, a istotny wpływ na ich poziom miała konsolidacja Grupy Radiowej Agora z grupą Eurozet oraz wzrosty w segmentach Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna.

W okresie styczeń-marzec 2024 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zwiększyły się o 27% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. i wyniosły niemal 158 mln zł. Po raz kolejny najbardziej przyczyniły się do tego wyższe przychody z reklamy radiowej w segmencie Radio, które wyniosły 71,4 mln zł. To efekt konsolidacji z grupą Eurozet oraz wprowadzenia wspólnej oferty sprzedażowej, opartej na dziewięciu stacjach radiowych. W segmencie Reklama Zewnętrzna wpływy reklamowe były wyższe o 7% i wyniosły prawie 37 mln zł, a wartość przychodów reklamowych w kinach wzrosła o 20,5% do 8,8 mln zł. W segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana wpływy reklamowe utrzymały się na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału 2023 r. i wyniosły 11,2 mln zł. W związku ze zmianami dotyczącymi rozwijania współpracy w modelu SaaS oraz ograniczaniem sprzedaży usług reklamowych przez spółkę Yieldbird, spadek przychodów z reklamy odnotował segment Internet.

Według szacunków Agory, rynek reklamy w Polsce wzrósł w 1. kwartale 2024 r. o 11,5% rok do roku. Reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług 2,85 mld zł1. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu całego krajowego rynku reklamowego i jego poszczególnych segmentów, zarząd Agory oczekuje, że dynamika wydatków na reklamę w Polsce w 2024 r. będzie na poziomie 5-7%.

W pierwszym kwartale 2024 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 26% do 78,1 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o 35,4% do blisko 46 mln zł. W omawianym okresie w kinach sieci Helios sprzedano 3,7 mln biletów, co oznacza wzrost o 27,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. To większy wzrost niż ten odnotowany przez cały rynek kinowy – według szacunków Heliosa liczba biletów sprzedanych w polskich kinach w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosła 15,7 mln i była wyższa o 24,6% rok do roku2.

W pierwszym kwartale 2024 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 33,7 mln zł, co stanowi wzrost o 0,6%. To skutek wyższych wpływów z tego tytułu zarówno w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana, jak i w Wydawnictwie Agora. Warto zaznaczyć, że – podobnie jak w poprzednich kwartałach – widoczna jest zmiana struktury tych przychodów w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana, czyli wzrost wpływów z prenumeraty cyfrowej „Wyborczej”, przy spadających wpływach z jej papierowego wydania.

W pierwszym kwartale 2024 r. koszty operacyjne netto Grupy Agora wzrosły o niecałe 25% do 375,4 mln zł. Istotny wpływ na ich poziom miała konsolidacja z grupą Eurozet oraz koszty przeprowadzenia procesu restrukturyzacji w segmentach Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet w łącznej wysokości 7,9 mln zł.

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników stanowiły prawie 115 mln zł i były wyższe o 18,6% od tych odnotowanych w pierwszym kwartale 2023 r. Nakłady na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników wzrosły niemal we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy i jej pionach wspomagających.

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa Agora osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 54,6 mln zł oraz zysk na poziomie EBIT w wysokości 10,5 mln zł, co oznacza istotną poprawę obydwu wskaźników w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku3. Zysk netto wyniósł 3,8 mln zł, natomiast strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej – 0,6 mln zł.

W pierwszym kwartale 2024 r. Grupa Eurozet, która obejmuje połączone portfolio radiowe Agory (w tym m.in. Radio ZET, Radio TOK FM, Radio Złote Przeboje, Antyradio) była liderem w udziale w słuchalności w ośrodkach miejskich 100 tys.+. Największą przewagę nad konkurencją ma w największych miastach (500 tys.+). Rekordowe udziały w czasie słuchania notuje też Radio ZET, które w kolejnych falach badania Radio Track systematycznie zwiększa swój udział i może pochwalić się najlepszymi wynikami od 10 lat. Jednocześnie Grupa Eurozet jest w Polsce jedyną grupą radiową, która w ostatniej fali badania odnotowała rok do roku wzrost udziałów w słuchalności i w zasięgu4.

Radio ZET i „Gazeta Wyborcza” zajęły II miejsca w swoich kategoriach (odpowiednio – stacje radiowe i tytuły prasowe) w rankingu Najbardziej Opiniotwórczych Mediów Dekady (2014-2023), opublikowanym przez Instytut Monitorowania Mediów.

 

Źródło danych: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 1. kw. 2024 r.

 

Przypisy:

1 Rynek reklamy - szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna), Publicis Media (TV, kino, internet).

2 Frekwencja w polskich kinach - szacunki Heliosa.

3 W ujęciu bez uwzględniania wpływu standardu MSSF 16 Grupa Agora odnotowała w 1. kwartale 2024 r. zysk na poziomie EBITDA w wysokości 27,1 mln zł. W tym samym ujęciu zysk na poziomie EBIT wyniósł 3,8 mln zł.

4 Kantar Polska, Radio Track, II-IV 2024, wszystkie dni tygodnia, 15+

 

 

Więcej informacji:

Krzysztof Mazur, manager ds. IR Grupy Agora

Anna Marucha, dyrektorka komunikacji korporacyjnej Grupy Agora

e-mail: press@agora.pl, investor@agora.pl www.agora.pl

 

 

Agora S.A. powstała w 1989 r.; od 1999 r. jest notowana na giełdzie w Warszawie. Jej najważniejszymi przedsięwzięciami są: Helios S.A. – operator największej sieci kin w kraju pod względem liczby obiektów oraz właściciel firmy produkcji i dystrybucji filmowej NEXT FILM; działalność radiowa pod szyldem Grupa Eurozet obejmująca 9 rozgłośni z TOP20 najczęściej słuchanych stacji w Polsce, powstała dzięki połączeniu sił Grupy Radiowej Agory i Eurozetu, którego Agora jest większościowym wspólnikiem; AMS – lider polskiego rynku reklamy zewnętrznej, a także cenione media informacyjne – „Gazeta Wyborcza”, najpopularniejsza opiniotwórcza gazeta w Polsce i lider cyfrowej transformacji polskiej prasy, Gazeta.pl, będąca w czołówce polskich portali oraz ponadregionalne Radio TOK FM, najpopularniejsza stacja w formacie news&talk w Polsce. Serwisy internetowe Agory należą do wiodących pod względem popularności w swoich kategoriach, jak np. Sport.pl, Moto.pl czy Plotek.pl, dostępne online i poprzez aplikacje mobilne. Spółka zajmuje się wydawaniem i dystrybucją książek, wydawnictw muzycznych oraz filmowych, a także działa na rynku gastronomicznym.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.