Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Światowy Kongres Mediów Informacyjnych WAN-IFRA w 2025 r. zawita do Krakowa

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,84 zł

Zmiana[PLN]

0%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO 0%
mWIG40 0%
WIG-MEDIA 0%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

23 czerwca 2014 / 18:34

19/2014 Zmiany w projekcie uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Agora S.A. oraz informacja o wycofaniu projektu uchwały zgłoszonej przez uprawnionego akcjonariusza

Komunikat giełdowy

Pobierz PDF

Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2014 roku otrzymała od uprawnionego akcjonariusza - Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. działającego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" ("PTE PZU") - informacje dotyczące:

- wycofania projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014r. w związku z niewyłonieniem w terminie przewidzianym w Statucie Spółki kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

- uzupełnienia propozycji uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 1 Statutu Spółki w pkt. 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Agora S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 r. o możliwość kooptacji członka Rady Nadzorczej w przypadku powstania wakatu w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn niż rezygnacja jej członka.

Uchwała Nr ___

Stosownie do art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

(a) Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 18 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków, powoływanych w sposób określony w § 20 i § 21, w tym przewodniczącego. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej doszłoby do powstania wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż rezygnacja jej członka pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do upływu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Postanowienia § 21 ust. 4 zdanie dwa i trzy Statutu stosuje się odpowiednio."

(b) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

(c) Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do sądu rejestrowego celem wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.